NANO PROGRAM

Nano Face Mask

Antivir serum

Partneři

Snímek obrazovky 2020-03-20 v 16.48.11.

Naše produkty

Zásadní parametry roušky AFM-S

Maska AFM - S 

Textilní obličejová maska ANTICOVIR FACE MASK – SIMPLE  (AFM-S)

Úvodní vysvětlení :

Jaké parametry a vlastnosti má mít obličejová rouška pro účinnou ochranu dýchacích cest před nákazou novým typem Koronaviru: SARS-CoV-19 ?

Jedná se především o dva parametry:

1

Způsob připevnění na obličej , který zajistí dokonalé přilnutí na obličej a zabrání tak volnému proudění vzduchu mimo dýchací prostor masky !!! Při výběru vhodného typu roušky je pro Vás velmi důležité věnovat maximální pozornost tomuto parametru. POZOR: na trhu se vyskytují i roušky , které uvádějí , že rouška obsahuje „nanovlákna“ a tak dosahuje velmi vysoké účinnosti záchytu virů. K tomuto tématu sdělujeme následující :

Pokud výrobce a dodavatel nedoloží (v příbalovém letáku) toto své tvrzení příslušným ofociálním certifikátem, který vydala autorizovaná certifikační organizace, který potvrzuje  že rouška obsahuje filtrační vrstvu z nanovláken v určité přesně vyjádřené výši filtrační efektivity jedná se s nejvyšší pravděpodobností o pokus o podvod či reklamní trik !!!

Maska AFM-S byla navržena tak, aby  základní bezpečnostní požadavek ochrany před nemocí COVID-19 byl splněn :

  • těsnost

  • dokonalé připevnění na obličej

  • tvar roušky

  • materiál

  • 4 vrstvy

  • konstrukční prvky

  • výrobní postup

 

Tito prvky zajistí uživateli, že maska po nasazení dokonale přilne na obličej a tak sníží podstatným způsobem riziko nákazy. Fixace masky na obličej dle parametrů AFM-S  zároveň zabrání nežádoucím pohybům masky na obličeji . Tento pohyb ochranných masek jiného typu, ke kterému často dochází při mluvení , nebo v průběhu rychlejších trhavých pohybů způsobuje, že člověk v takových chvílích vdechuje kontaminovaný vzduch A VYSTAVUJE SE RIZIKU ONEMOCNĚNÍ !!! 

2

Filtrační schopnost filtračního materiálu ze kterého je ochranná obličejová rouška vyrobena. Filtrační materiál , ze kterého je rouška AFM-S vyrobena má velmi vysokou filtrační účinnost (podstatně vyšší ) v porovnání s aktuálně vyráběnými rouškami z různých typů textilních materiálů !

Upozornění :

Tento typ masky nezajistí uživateli dokonalou 100% ochranu proti nákaze Coronaviry. Tento typ masky je určen pro jednorázové použití.

Masku po sejmutí z obličeje vložte do neprodyšného igelitového sáčku a dokonale uzavřete. Teprve po tomto opatření vhoďte sáček do odpadkového koše, nebo do předem připraveného kontejneru.

Poznámka :

viz. instruktážní video – velmi vysoká účinnost obličejové roušky AFM-S  pro  záchyt virů a dalších mikroorganismů. Snadný a rychlý způsob jak si můžete „ na vlastní oči“ ověřit velmi vysokou filtrační schopnost masky AFM-S.

 

Do vnitřního prostoru masky nalijte asi 1 cm vody. Voda skrze filtrační materiál neprotéká! Přesto je maska AFM-S  velmi dobře prodýchatelná.

Skutečnost, že voda skrze filtrační materiál neproteče dokazuje, že ochranná rouška je pro viry a bakterie téměř nepropustná !!!

Tento pokus zopakujte s jinými textilními  materiály, ze kterých jsou v současné době roušky vyrobeny. Těmito materiály jako je bavlna atd. voda proteče velmi rychle!!!

Filtrační materiál FIMAT 3000

FIMAT 3000 je trojvrstvý filtrační materiál, který obsahuje nanovlákennou filtrační vrstvu, uloženou mezi dvěma vrstvami z netkané textilie.

Je vyrobený na bázi pokročilých nanotechnologií v oblasti elektrostatického zvlákňování polymerů.

FIMAT 3000 garantuje účinnost záchytu všech aktuálně známých virů v úrovní více než 99.9%.

Technology

Fakta

NANO PROGRAM

 

V rámci realizace nano programu   předkládáme nejvyšším vládním představitelům jednotlivých států tuto nabídku využití výsledků výzkumu a vývoje českých vědců a vědecko-výzkumných vývojových organizací udělením tzv. Paušální licence.

Jedná se například o komplexní metodiku ochrany člověka proti nákaze Koronaviry a jinými životu nebezpečnými vysoce patogenními mikroorganismy včetně zmutovaných kmenů viru Ptačí chřipky nebo Koronaviru.

Nanoprogram

PATENT
 
Dr. Šaroch inicioval, řídil a financoval vědecko výzkumné projekty. Tyto výsledky v podobě : vynálezy v kategorii dokončení ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU byly patentovány.

Patent

Kontakt

Zákaznický servis:

info@grnano.shop

© 2020 Proudly created with GR Nano Team